De herstelcoach, helpt je om te kiezen voor je eigen oplossing.

Medische advisering over de aard en omvang van het ongevalsletsel.

Arbeidsdeskundige advisering en begeleiding op het gebied van arbeid.

Neutrale, onafhankelijke geschiloplossing door middel van mediation.

Gespecialiseerd in het berekenen van alle rekentechnische aspecten bij personenschade.

FML*medisch advies*herstel*berekeningen*mediation*carrouselintake*coaching*re-integratie*het RekenProgramma*opleidingen*

Nieuws

infoherstelcoachHerstelcoaching in de praktijk

Op 30 november 2016 organiseerde Studiecentrum Kerckebosch een middagseminar over herstelcoaching in de praktijk.

Ingegaan werd op de vraag in welke gevallen herstelcoaches van meerwaarde kunnen zijn in het letselschadeproces en wanneer niet.

Docenten waren George Smits en Francie Peters.

tandwiel250pxWat is herstelcoaching?

Je hebt een traumatische ervaring meegemaakt en ziet even door de bomen het bos niet meer. Bijvoorbeeld doordat de schaderegeling maar niet wordt afgewikkeld, doordat je verdriet maar niet over gaat of doordat je herstel stagneert. Wat nu? Als je kiest voor begeleiding door een herstelcoach, dan kies je voor je eigen oplossing. Herstelcoaching gaat er namelijk van uit dat jij zelf het beste weet wat je nodig hebt om te herstellen. Niet een ander, maar jijzelf weet uiteindelijk waar je het meeste bij gebaat bent! Lees meer

Nieuwe data Carrouselintake 2017 bekend!
Omdat de belangstelling voor het laten verrichten van carrouselintakes toeneemt, wordt de frequentie van de carrouselintakes in 2017 verhoogd. Voortaan zullen de carrouselintakes in 2017 één keer in de drie weken op dinsdag plaatsvinden op ons kantoor in Houten. De eerstvolgende data zijn:

4 juli | 8 augustus | 12 september | 3 oktober

U kunt betrokkenen voor de Carrouselintake aanmelden via carrousel@debureaus.nl.

De carrouselintake wordt verricht voor een fixed price van € 500,– excl. BTW en bestaat uit een gesprek met een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een herstelcoach.

U ontvangt vervolgens een rapport op basis waarvan u kunt bepalen of interventie door een deskundige zinvol is of niet.

Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht van alle Bureaus.