Medische advisering over de aard en omvang van het ongevalsletsel.

Arbeidsdeskundig advisering en begeleiding op het gebied van arbeid.

Neutrale, onafhankelijke geschiloplossing door middel van mediation.

Gespecialiseerd in het berekenen van alle rekentechnische aspecten bij personenschade.

De herstelcoach, helpt je om te kiezen voor je eigen oplossing.

FML*medisch advies*herstel*berekeningen*mediation*carrouselintake*coaching*re-integratie*het RekenProgramma*opleidingen*

logo-m-logo_1medischadviseurEen goed medisch advies kan een letselschadezaak enorm vooruit helpen. De medisch adviseur spreekt zich uit over de vraag hoe het letsel zich naar verwachting zal ontwikkelen in de toekomst. Dat is nog niet zo gemakkelijk en zeker geen exacte wetenschap, ook een medisch adviseur weet namelijk niet wat de toekomst zal gaan brengen. Het is daarom belangrijk dat de goede en kwade kansen zo goed mogelijk worden afgewogen en dat beiden worden benoemd en besproken in het medisch advies. Als het gaat om medische advisering, dan zijn er 2 mogelijkheden:
Lees meer…

VERTROUWEN

Hoewel onafhankelijkheid en neutraliteit gewaarborgd zijn door ondertekening van het Protocol en controleerbaar zijn door een transparant proces van advisering, is Het MedischBureau zich ervan bewust dat deze werkwijze nog geen gemeengoed is.

Als er met één medisch adviseur wordt gewerkt, wordt vanzelfsprekend de uiterste zorgvuldigheid betracht aangaande wederzijds vertrouwen en doorlopende afstemming en informatievoorziening.

ONAFHANKELIJK

Onze adviserende artsen laten zich leiden door hun professionele expertise en niet in eerste aanleg door de zakelijke belangen van een slachtoffer.

Neutraliteit is een essentiële kernwaarde van Het MedischBureau. Ons Protocol is ondertekend door alle medisch adviseurs.

NIEUWS

Nieuw! CARROUSELINTAKE ZZP

Dit jaar introduceert de Bureaus de carrouselintake speciaal gericht op letselschade van ZZP-ers. Ook hier gaat het om 3 gesprekken:

• met de rekenkundige
• met een arbeidsdeskundige
• met de medisch adviseur

Het doel van de Carrouselintake is om heel snel (binnen 3 maanden) duidelijk te krijgen wat er aan de hand is zonder dat er kostbare tijd verloren gaat aan het opvragen van (medische) informatie. Het multidisciplinaire rapport geeft (beter) inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor een oplossing. De Carrouselintake ZZP wordt verricht voor een fixed price van € 750,- ex btw en vindt plaats één keer in de 3 weken op dinsdag.

Klik hier voor de actuele data. U kunt betrokkenen voor de Carrouselintake aanmelden via carrousel@debureaus.nl.