Gespecialiseerd in het berekenen van alle rekentechnische aspecten bij personenschade.

De herstelcoach, helpt je om te kiezen voor je eigen oplossing.

Medische advisering over de aard en omvang van het ongevalsletsel.

Arbeidsdeskundig advisering en begeleiding op het gebied van arbeid.

Neutrale, onafhankelijke geschiloplossing door middel van mediation.

FML*medisch advies*herstel*berekeningen*mediation*carrouselintake*coaching*re-integratie*het RekenProgramma*opleidingen*

DE REKENHULP 2017

In de RekenHulp zijn veelgebruikte cijfers overzichtelijk gerubriceerd. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2017.

Tevens is in de RekenHulp jurisprudentie opgenomen die voor de bepaling van personenschade van belang kan zijn.

Wij hopen met de RekenHulp een bijdrage te leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers.

Download hier de RekenHulp 2017.

Wilt u een exemplaar van de RekenHulp 2017 ontvangen?
Stuur ons een aanvraag met vermelding van het gewenste aantal.

HET REKENBUREAU

Het RekenBureau is als neutrale organisatie gespecialiseerd in alle rekentechnische aspecten van de personenschade, dus op het gebied van verlies van arbeidsvermogen en verlies van levensonderhoud.
Het RekenBureau richt zich op alle (markt)partijen die betrokken zijn bij de afwikkeling van personenschade.
Het RekenBureau werkt snel, toegankelijk, deskundig en objectief. Op basis van gespecialiseerde, vakinhoudelijke kennis en ervaring worden verschillende diensten en producten aangeboden, zoals;
• berekening personenschade
• speciale software voor berekening personenschade
• opleidingen en trainingen rond personenschade
Lees meer…

NIEUWS

Het RekenBureau actualiseert à la minute zijn RekenProgramma® met actuele bedragen sociale verzekeringen

Op dezelfde dag (16 juni jl.) dat de overheid de nieuwe bedragen voor de sociale verzekeringen heeft gepubliceerd die gelden per 1 juli a.s. heeft het RekenBureau meteen de inhoud van het RekenProgramma aangepast. Het betreft onder meer de nieuwe cijfers die gelden voor de AOW, de Anw, het maximumdagloon en de minimumlonen voor de berekening van de WW-, de WIA- en WAO-uitkeringen. “Hierdoor kunnen de gebruikers meteen de meest actuele berekeningen maken”, licht ing. Erik-Jan Bakker toe, rekenkundig expert bij het RekenBureau. “Zo’n snelle actualisatie van de cijfers is alleen mogelijk doordat begin vorig jaar van het RekenProgramma een webapplicatie is gemaakt.” Lees meer….

Nieuwe data Rekencursussen 2018 zijn bekend!
Meld u hier aan voor een cursus.

Het RekenBureau geeft periodiek een elektronische nieuwsbrief uit. Meld u hier aan voor een gratis abonnement.
Klik hier voor het complete nieuwsoverzicht van alle Bureaus.

Modaal inkomen 2017

Het bruto modaal inkomen is het inkomen dat dicht onder de premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet ligt. Deze grens wordt jaarlijks door het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) geïndexeerd op basis van de gemiddelde loonstijging in de bedrijvensector. Het begrip wordt als referentiepunt gebruikt om inkomenseffecten van maatregelen door de overheid te bepalen.
Het bruto modaal inkomen is in 2017 op
€ 37.000,- (inclusief vakantietoeslag) gesteld.

HET REKENPROGRAMMA

Bent u werkzaam in de personenschade?
En op zoek naar een programma dat beter inspeelt op uw behoefte bij het maken van berekeningen?
Wilt u zelf snel, eenvoudig, maar ook nauwkeurig een berekening maken?
Dan is het RekenProgramma echt iets voor u!
Nieuwsgierig geworden? Via de site www.hetrekenprogramma.nl kan voor een periode van 30 dagen gratis het RekenProgramma worden uitgeprobeerd. Alle inhoudelijke informatie over het RekenProgramma, met onder meer veelgestelde vragen, is terug te vinden op onze uitgebreide support website.


afbeelding-cursussenREKENCURSUSSEN

Het RekenBureau organiseert in het voorjaar van 2018 wederom een breed scala aan cursussen, waaronder:

RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen (08-03-2018)
RekenCursus Verlies van levensonderhoud (22-03-2018)
RekenCursus Zelfstandig ondernemer (05-04-2018)

Meld u hier aan voor een cursus.    Lees meer…