PIV Jaarconferentie 2015

romePIV Jaarconferentie 2015

De Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) en Studiecentrum Kerckebosch organiseren vrijdag 27 maart 2015 de jaarlijkse PIV Jaarconferentie: “Zijn er meerdere wegen naar Rome?”. Het thema is dit jaar: De vaststelling van schadevergoeding: concreet, abstract of nog anders. Normering van diverse schadeposten heeft al tot vereenvoudiging, versnelling en minder discussie geleid. Het RekenBureau verleent haar medewerking aan de jaarconferentie. Tijdens de parallelsessie “De nieuwe Overlijdensschadeberekening” zal onder andere door Erik-Jan Bakker (rekenkundig expert) in vogelvlucht de nieuwe rekenmethodiek worden toegelicht en aan de hand van eenvoudige rekenvoorbeelden worden verduidelijkt.

Download hier de folder.