Vernieuwd RekenProgramma

nieuws300Vernieuwd rekenprogramma 2015

Medio 2015 zal een vernieuwd Rekenprogramma worden gepresenteerd. Hiertoe ondertekenden directeur Francie Peters van het Expertisebureau en Harry Swiers, directeur van 24ICT, begin oktober het contract. Meest belangrijke verandering zal zijn dat het vernieuwde Rekenprogramma voortaan benaderbaar is via Internet. Inhoudelijk verandert er niet veel, wel wordt de lay out nog duidelijker en wordt er tegemoet gekomen aan wensen van gebruikers zoals de mogelijkheid om berekeningen te kunnen delen binnen dezelfde organisatie.