Herstelcoaching in de praktijk

infoherstelcoachHerstelcoaching in de praktijk
Op 30 november 2016 organiseert Studiecentrum Kerckebosch een middagseminar over herstelcoaching in de praktijk. Ingegaan zal worden op de vraag in welke gevallen herstelcoaches van meerwaarde kunnen zijn in het letselschadeproces en wanneer niet. Docenten zijn George Smits en Francie Peters. Meer informatie over deze middag krijgt u via bijgaande link: http://www.kerckebosch.nl/webwinkel/product/herstelcoaching-praktijk-2600057