het RekenProgramma nu nóg beter

time-to-improveHet RekenProgramma nu nóg beter

Sinds 26 september 2016 is er een belangrijke update van het RekenProgramma beschikbaar.

De update biedt veel verbeteringen en aanpassingen in het gebruik van het RekenProgramma. Aan de hand van de ontvangen feedback van onze groeiende gebruikersgroep en onze eigen ervaringen zijn een flink aantal wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd. Bekijk het overzicht van de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen.

Nieuwsgierig geworden? Via de site www.hetrekenprogramma.nl kan voor een periode van 30 dagen gratis het RekenProgramma worden uitgeprobeerd. Alle inhoudelijke informatie over het RekenProgramma, met onder meer veelgestelde vragen, is terug te vinden op onze uitgebreide support website.

Heeft u behoefte aan een “hands-on” workshop in het gebruik van het RekenProgramma? Neem contact met ons op (hrb@debureaus.nl) en vraag naar de mogelijkheden.


Beschikbaar in het RekenProgramma: Box 3 belasting 2017

Box 3 belasting 2017 beschikbaar in het RekenProgramma

het-beter-rekenprogrammaWanneer een berekening wordt gemaakt kan door het RekenProgramma ook de zogenaamde fiscale schadecomponent worden berekend. Het berekende schadekapitaal is namelijk onderworpen aan belastingheffing in box 3. Tot en met 2016 wordt een voordeel van 4% over de grondslag sparen en beleggen berekend. Over dit voordeel van 4% moet 30% inkomstenbelasting worden betaald. Effectief betekent dit 4% x 30% = 1,2% belasting.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de box 3 belasting. Lees hier voor meer informatie. Er zijn dan 3 schijven:

Schijf 1: tot en met € 75.000 – 0,87% belasting
Schijf 2: van € 75.001 tot en met € 975.000 – 1,41% belasting
Schijf 3: vanaf € 975.001 – 1,65% belasting

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de berekening van de fiscale schade. Het omslagpunt ligt bij een schadekapitaal van circa € 240.000. Dit is afhankelijk van de looptijd van de berekening en de intering van het kapitaal in de loop der jaren. Bij lagere schadekapitalen zal de fiscale schade lager worden. Bij hogere schadekapitalen zal de fiscale schade hoger worden.

In het RekenProgramma is nu al een optie beschikbaar om de fiscale component te berekenen op basis van de nieuwe box 3 belastingregels in 2017. U kunt dus snel en eenvoudig berekenen welk effect dit heeft op uw berekening!


Interview met herstelcoach Ellen van den Berg

ellenvandenbergInterview met herstelcoach Ellen van den Berg
“…als herstelcoach is het de kunst om in het gesprek met het slachtoffer niet bij voorbaat alles al in te gaan vullen. Dat vergt een andere benadering en het vraagt ook iets anders van jezelf. Wat dat betreft geeft de opleiding ook heel veel inzicht in wie je zelf bent, wat je in huis hebt en hoe je dat kunt inzetten….”

Aldus Ellen van den Berg in PIV Bulletin 4. Klik hier voor het hele artikel!

De Bureaus overhandigt eerste informatiebox aan Maarten Tromp Advocaten

De Bureaus overhandigt eerste informatiebox aan Maarten Tromp Advocaten

maartentromp-advocaten-debureaus maartentromp-advocaten-debureaus-box

Deze week ontving Maarten Tromp, directeur van Maarten Tromp Advocaten, de eerste informatiebox van de Bureaus uit handen van Francie Peters, directeur van de Bureaus. Die box bevat vakinhoudelijke achtergrondinformatie over de – meer traditionele – medische, arbeidsdeskundige en rekenkundige diensten die de Bureaus kunnen verstrekken, alsmede informatie over nieuwere vormen van dienstverlening zoals herstelcoaching, mediation en de carrouselintake. Deze laatste dienst is een intakegesprek op één dag van het slachtoffer met achtereenvolgens een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een herstelcoach.

Maarten Tromp nam de eerste informatiebox in ontvangst in het bijzijn van zijn kantoorgenoten, omdat Maarten Tromp Advocaten sinds kort gebruik maakt van de diensten van het medische bureau, één van de vijf bureaus. Maarten Tromp licht zijn keus als volgt toe:

Onze eigen vaste medisch adviseur gaat binnenkort met pensioen. Om die reden zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe partner met wie wij een hopelijk net zo plezierige samenwerking kunnen opbouwen als met onze “oude” medisch adviseur. Na een zorgvuldige selectie is de keus gevallen op Candida Vuijk, verbonden aan het MedischBureau Rechtsbijstand, onderdeel van de Bureaus. De eerste ervaringen zijn zeer positief en smaken naar meer. Een goede schaderegeling is het product van een gezamenlijke inspanning. Een inspanning gericht op mensen. Dat verklaart niet alleen onze menselijke benadering, maar ook onze aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de markt, zoals bijvoorbeeld: herstelgericht schaderegelen, herstelcoaching, mentalcoaching, de carrouselintake en mediation. De Bureaus en Maarten Tromp Advocaten hebben dus niet alleen een gelijkgestemde aanpak, maar ook een gelijkgestemde kijk op de markt. Dat schept een band en vormt de basis voor een goede, plezierige en vruchtbare samenwerking.

Als multidisciplinaire organisatie vindt de Bureaus het belangrijk om (nieuwe) opdrachtgevers optimaal te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van specialistische dienstverlening in de letselschadewereld. Wilt u ook een box en/of meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Francie Peters (f.peters@debureaus.nl) en/of met Maarten Tromp (secretariaat@maartentromp.nl).

De Bureaus: trotse partner van MVO Nederland

mvo-partner-logokleinDe Bureaus: trotse partner van MVO Nederland

De Bureaus is een partnership aangegaan met MVO Nederland. Volgens directeur Francie Peters een logische stap. ‘Wij zijn iedere dag bezig met het letsel van mensen. Persoonlijke betrokkenheid is voor onze organisatie de norm. Wij willen met onze diensten sociale meerwaarde creëren en gaan actief op zoek naar de beste oplossing voor alle stakeholders. Het partnership met MVO Nederland brengt ons in contact met partijen die hetzelfde nastreven en zorgt er tevens voor dat duurzaam sociaal beleid in onze bedrijfsvisie verankerd wordt’.