Nieuw! Carrouselintake ZZP


Nieuw! CARROUSELINTAKE ZZP

Dit jaar introduceert de Bureaus de carrouselintake speciaal gericht op letselschade van ZZP-ers. Ook hier gaat het om 3 gesprekken:

• met de rekenkundige
• met een arbeidsdeskundige
• met de medisch adviseur

Het doel van de Carrouselintake is om heel snel (binnen 3 maanden) duidelijk te krijgen wat er aan de hand is zonder dat er kostbare tijd verloren gaat aan het opvragen van (medische) informatie. Het multidisciplinaire rapport geeft (beter) inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor een oplossing. De Carrouselintake ZZP wordt verricht voor een fixed price van € 750,- ex btw en vindt plaats één keer in de 3 weken op dinsdag.

Klik hier voor de actuele data. U kunt betrokkenen voor de Carrouselintake aanmelden via carrousel@debureaus.nl.

de RekenHulp 2017

de RekenHulp 2017
Begin februari hebben veel opdrachtgevers deRekenHulp 2017 van ons ontvangen. In de RekenHulp worden veelgebruikte cijfers met betrekking tot personenschade overzichtelijk gerubriceerd. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2017. Tevens is jurisprudentie opgenomen die wij voor de bepaling van personenschade van belang vinden. Wij hopen met de RekenHulp weer een bijdrage te leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers. Indien u extra exemplaren wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@debureaus.nl met vermelding van het gewenste aantal. U kunt ook een digitale versie van de RekenHulp downloaden van onze website.

Actuele cijfers

Modaal inkomen 2017
Het bruto modaal inkomen is het inkomen dat dicht onder de premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet ligt. Deze grens wordt jaarlijks door het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) geïndexeerd op basis van de gemiddelde loonstijging in de bedrijvensector. Het begrip wordt als referentiepunt gebruikt om inkomenseffecten van maatregelen door de overheid te bepalen. Het bruto modaal inkomen is in 2017 op € 37.000,- (inclusief vakantietoeslag) gesteld.

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040
Eind oktober werd bekend dat de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en drie maanden gaat. Daarna zal deze leeftijd stapsgewijs met drie maanden worden verhoogd, op basis van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen. Deze zal volgens de huidige prognose van CBS de komende decennia blijven stijgen. Als de wetgeving niet verandert zal, uitgaande van de huidige prognose, de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden liggen. Lees hier het volledige persbericht.

Inflatie stijgt flink naar 1,7 procent
De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) steeg in januari flink naar 1,7 procent, meldt het CBS. Dit is het hoogste niveau sinds eind 2013. In december waren goederen en diensten voor de consument 1,0 procent duurder dan een jaar eerder. Lees hier het volledige persbericht.

Actuele rentestanden
Momenteel bedraagt de rente op spaarrekeningen als volgt:
•  vrij opneembare spaarrekening maximaal 0,60%
•  spaardeposito (5 jaar) maximaal 1,30%
•  spaardeposito (10 jaar) maximaal 1,45%