Workshop ‘Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen’ op 1 juni 2017


Erik-Jan Bakker docent voor workshop ‘Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen’ op 1 juni 2017

De recente discussie over de vermogensrendementsheffing bij letselschadevergoedingen heeft laten zien dat bij de behandeling van letselschadezaken, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid ten aanzien van het berekenen van de personenschade een rol speelt. Om als jurist een schadeberekening goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om over rekenkundige basiskennis te beschikken.

Download de brochure: https://lnkd.in/ga6FuJP