Hoogleraar Arno Akkermans en Francie Peters laat nieuw licht schijnen op herstelcoaching

Interview in TLP
Hoogleraar Arno Akkermans en Francie Peters laat nieuw licht schijnen op herstelcoaching!

Sinds het najaar van 2015 start elk halfjaar een nieuwe editie van de opleiding tot herstelcoach, de professional die letselschadeslachtoffers in sociaal-emotioneel opzicht begeleidt.
Dankzij hun gedegen opleiding boeken de herstelcoaches opmerkelijke resultaten in hun werk, hetgeen steeds meer verzekeraars ertoe beweegt herstelcoaches breed in te zetten. We bespraken enkele achtergronden van herstelcoaching met mr. Francie Peters, directeur van de Bureaus in Houten, en prof. dr. mr. Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de VU in Amsterdam en gedreven pleitbezorger voor herstelgerichte dienstverlening in de personenschadebranche.

Lees hier het hele artikel.