Nieuwe data Rekencursussen 2018 zijn bekend!

Het RekenBureau organiseert in het voorjaar van 2018 wederom een breed scala aan cursussen, waaronder:

RekenCursus Verlies van arbeidsvermogen (08-03-2018)
RekenCursus Verlies van levensonderhoud (22-03-2018)
RekenCursus Zelfstandig ondernemer (05-04-2018)

Meld u hier aan voor een cursus.

Ellen van den Berg geeft masterclass herstelcoaching

Ellen van den Berg geeft masterclass herstelcoaching

Herstelcoach Ellen van den Berg gaf op 24 oktober een masterclass over herstelcoaching aan de studenten van de master Aansprakelijkheid &Verzekering.
Zij deed dit ten kantore van Letselschade.com in Papendrecht waar de masterclass jaarlijks wordt georganiseerd. De aanwezige studenten gaven blijk van veel interesse in het onderwerp en er kwam een levendige discussie op gang over dit
meta-juridische onderwerp!

Medische aansprakelijkheid voortaan apart label

Medische aansprakelijkheid voortaan apart label
Medische aansprakelijkheid is een aparte discipline binnen het medisch advies. Het vraagt om een andere vorm van beoordeling van de medische informatie in het begintraject als het gaat om de vraag of een medicus heeft gehandeld volgens de professionele standaard. Specialistische kennis is dan noodzakelijk en om die reden is het nodig dat de medisch adviseur goede toegang heeft tot een netwerk van specialisten die bereid is als consulent op te treden.

Medisch adviseur Willem Hustinx heeft ruime ervaring als het gaat om de beoordeling van medische aansprakelijkheid en hij beschikt ook over een uitgebreid netwerk in de medische wereld. Hij zal deze zaken voortaan oppakken onder het label het MedischBureau Medische Aansprakelijkheid.

Candida Vuijk-Out benoemd tot Medisch directeur

Candida Vuijk-Out is per 1 oktober jl. benoemd tot Medisch directeur bij de Bureaus. Zij is naast algemeen directeur Francie Peters de eerste medewerker bij de Bureaus die is aangesteld als directeur van een van de bedrijfsonderdelen. Haar benoeming vloeit mede voort uit de sterke groei van het Medisch Bureau, dat sinds haar komst in 2015 ongeveer is verdubbeld tot elf medisch adviseurs, die zowel voor verzekeraars als belangenbehartigers het medisch letsel vaststellen, op basis waarvan deze partijen de schadevergoeding kunnen vaststellen.

Candida Vuijk werkt na haar studie geneeskunde aan het VUmc in Amsterdam bij de afdelingen reumatologie, revalidatiegeneeskunde en dermatologie. Sinds 2008 is zij werkzaam als medisch adviseur aan verzekeraarszijde. In 2015 stapte zij over naar het Medisch Bureau en werkt daarbij als medisch adviseur sindsdien uitsluitend voor belangenbehartigers. Zij is voorstander van het werken met 1 medisch adviseur. “Als medisch directeur zal ik me sterk maken voor een proactieve aanpak gecombineerd met zeer snelle doorlooptijden. Zo verwachten wij een positieve invloed uit te kunnen oefenen op het gehele letselschadeproces.”

Nieuwe data 2017 carrouselintake bekend

slideshow-debureaus-data
Nieuwe data carrouselintake bekend!

Omdat de belangstelling voor het laten verrichten van carrouselintakes toeneemt, wordt de frequentie van de carrouselintakes in 2017 verhoogd. Voortaan zullen de carrouselintakes in 2017 één keer in de drie weken op dinsdag plaatsvinden op ons kantoor in Houten.

31 oktober | 21 november | 12 december

De carrouselintake wordt verricht voor een fixed price van € 500,– excl. BTW en bestaat uit een gesprek met een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een herstelcoach.
U ontvangt vervolgens een rapport op basis waarvan u kunt bepalen of interventie door een deskundige zinvol is of niet.
U kunt betrokkenen voor de Carrouselintake aanmelden via carrousel@debureaus.nl.