Het bierviltje

De RekenHulp wordt ieder jaar gratis verstuurd naar letselschadeprofessionals die prijs stellen op  een gemakkelijke rubricering van veelgebruikte cijfers in onze branche. Inmiddels ligt de oplage boven 2000 stuks en ik hoor regelmatig positieve feedback over deze service. De RekenHulp 2016 bevatte een nieuwigheid in de vorm van een prijsvraag. Op een bierviltje was uitgerekend op welk schadebedrag een 38-jarige man recht had die voor het ongeval een bruto inkomen had van € 45.000,– per jaar. Via de methode van het bierviltje kwam men uit op een bedrag van € 165.000,–. De vraag was uiteraard, ‘wat zou de uitkomst zijn wanneer van het RekenProgramma gebruik zou zijn gemaakt?’.

Tot op heden is de prijs, een Apple Watch, nog niet uitgereikt. De enige goede inzending op deze prijsvraag kwam binnen van een opdrachtgever die van deelname was uitgesloten. Alle overige inzendingen waren niet correct. Dat geeft te denken. Mogelijk heeft u de prijsvraag niet gezien of misschien dacht u ‘het zal wel’. Ik wil u toch uitdagen om eens naar het bierviltje te kijken. Ziet u wel waar de fout zit?

Een zorgvuldige berekening, waarbij alle cijfers op de juiste wijze geïnterpreteerd en gekapitaliseerd zijn, vormt de basis van elke schadeafwikkeling die draait om een financiële genoegdoening. Niet in elke zaak hoeft natuurlijk gerekend te worden, maar had u een professional laten rekenen in de zaak van het bierviltje? Zo nee, was u in staat om zelf de juiste oplossing te vinden?

Of zou een tonnetje meer of minder niet uitmaken voor het slachtoffer?