Geplaatst op:


Deze week ontving Maarten Tromp, directeur van Maarten Tromp Advocaten, de eerste informatiebox van de Bureaus uit handen van Francie Peters, directeur van de Bureaus. Die box bevat vakinhoudelijke achtergrondinformatie over de – meer traditionele – medische, arbeidsdeskundige en rekenkundige diensten die de Bureaus kunnen verstrekken, alsmede informatie over nieuwere vormen van dienstverlening zoals herstelcoaching, mediation en de carrouselintake. Deze laatste dienst is een intakegesprek op één dag van het slachtoffer met achtereenvolgens een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige en een herstelcoach.

Maarten Tromp nam de eerste informatiebox in ontvangst in het bijzijn van zijn kantoorgenoten, omdat Maarten Tromp Advocaten sinds kort gebruik maakt van de diensten van het medische bureau, één van de vijf bureaus. Maarten Tromp licht zijn keus als volgt toe:

Onze eigen vaste medisch adviseur gaat binnenkort met pensioen. Om die reden zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe partner met wie wij een hopelijk net zo plezierige samenwerking kunnen opbouwen als met onze “oude” medisch adviseur. Na een zorgvuldige selectie is de keus gevallen op Candida Vuijk, verbonden aan het MedischBureau Rechtsbijstand, onderdeel van de Bureaus. De eerste ervaringen zijn zeer positief en smaken naar meer. Een goede schaderegeling is het product van een gezamenlijke inspanning. Een inspanning gericht op mensen. Dat verklaart niet alleen onze menselijke benadering, maar ook onze aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in de markt, zoals bijvoorbeeld: herstelgericht schaderegelen, herstelcoaching, mentalcoaching, de carrouselintake en mediation. De Bureaus en Maarten Tromp Advocaten hebben dus niet alleen een gelijkgestemde aanpak, maar ook een gelijkgestemde kijk op de markt. Dat schept een band en vormt de basis voor een goede, plezierige en vruchtbare samenwerking.

Als multidisciplinaire organisatie vindt de Bureaus het belangrijk om (nieuwe) opdrachtgevers optimaal te informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van specialistische dienstverlening in de letselschadewereld. Wilt u ook een box en/of meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Francie Peters (f.peters@debureaus.nl) en/of met Maarten Tromp (secretariaat@maartentromp.nl).


Terug naar het overzicht