Wie treden er op als herstelcoach?

Het proces van herstelcoaching bij letselschaden is ontwikkeld door Francie Peters.
Zij is de initiatiefneemster van de pilot herstelcoaching die in 2007 is gestart.

De Bureaus werken samen met de volgende herstelcoaches:

    • Ellen van den Berg
    • Kim Kraal
    • Nelleke van Heeswijk

De Bureaus stelt hoge eisen aan de herstelcoaches met wie het bureau werkt.

Kim Kraal herstelcoach, jeugdprofessional

In 2013 heb ik de bacheloropleiding Psychologie afgerond in de richting van Kinder- en Jeugdpsychologie. In 2014 heb ik de masteropleiding Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie afgerond. Gedurende deze masteropleiding ben ik werkzaam geweest bij een vrijgevestigde psychologenpraktijk. Hier heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen en jongeren met uiteenlopende psychologische problemen en heb ik tevens de Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP behaald. Sinds 2015 ben ik werkzaam bij de Bureaus en heb ik kennis gemaakt met het werkveld van de herstelcoach. Als psycholoog en als herstelcoach werk je met en voor mensen en ben je erop gericht mensen te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren. Waar een psycholoog zich veelal richt op het verleden, richt een herstelcoach zich op het heden en de toekomst. Juist dit verschil in werkwijze spreekt mij erg aan.

Ellen van den Berg herstelcoach

Als herstelcoach wil ik mensen helpen bij het vinden van een nieuw evenwicht in hun veranderde situatie waardoor zij weer met vertrouwen en plezier in het leven komen te staan. Ik vertel niet wat iemand moet doen. Ik wil prikkelen, uitdagen, doorvragen over wat iemand echt wilt, ideeën bespreken, een hint geven, een mogelijkheid opperen. Zo wil ik mensen stimuleren om zelf in beweging te komen om mogelijke oplossingen aan te dragen. Daarbij wil ik mensen ook tot steun zijn omdat het moed en kracht vraagt om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen herstel. Het geeft mij energie om op deze wijze mensen te coachen in hun herstel en het raakt me als ik zie dat het mensen lukt om uit hun impasse te breken en weer zelfredzaam te zijn.

Nelleke van Heeswijk herstelcoach

Denken buiten de kaders van het wellicht  mogelijke, zoeken naar de oplossingen in het schijnbaar onmogelijke. En op die manier mensen weer in hun kracht mogen zetten. Nieuwe uitdagingen geven en nieuwe kansen bieden. Dat is wat mij als herstelcoach aantrekt.