Een letselschadezaak draait om mensen.

Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen aan het einde van het traject het gevoel hebben dat ze zijn gehoord en dat hun input van belang is geweest om tot de beste afwikkeling te komen. Wij leveren dan ook zo veel mogelijk een persoonlijke aanpak. Zo beschikken de medisch adviseurs in Utrecht over een eigen onderzoeksruimte waarin zij betrokkenen kunnen ontvangen en onderzoeken. Dat versnelt het ontstaan van een vertrouwensband en zorgt er voor dat de medisch adviseur een completer medisch beeld krijgt.

Vijf soorten professionals werken bij de Bureaus intensief samen: Rekenkundig experts, herstelcoaches, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en jeugdprofessionals. Juist op het raakvlak van de diverse disciplines biedt dat voordelen. Zo kan het in een arbeidsdeskundige zaak van groot voordeel zijn als de arbeidsdeskundige kan ‘buurten’ bij een collega medisch adviseur, herstelcoach of rekenkundig expert…