Neutrale, onafhankelijke geschiloplossing door middel van mediation.

Gespecialiseerd in het berekenen van alle rekentechnische aspecten bij personenschade.

De herstelcoach, helpt je om te kiezen voor je eigen oplossing.

Medische advisering over de aard en omvang van het ongevalsletsel.

Arbeidsdeskundige advisering en begeleiding op het gebied van arbeid.

FML*medisch advies*herstel*berekeningen*mediation*carrouselintake*coaching*re-integratie*het RekenProgramma*opleidingen*

NIEUWS

Klik hier voor het nieuwsoverzicht van de Bureaus


UNIEK VOOR DE LETSELSCHADEBRANCHE

Zowel behandelaren bij verzekeraars als professionele belangenbehartigers ervaren het vaak als een nederlaag wanneer ze een zaak niet zelfstandig kunnen oplossen. De rechter is dan, ongewenst, de ultieme ‘scheidsrechter’. Desondanks wordt binnen de letselschadebranche nog relatief weinig gebruikgemaakt van mediation als instrument voor geschiloplossing. De praktijk wijst uit dat de mediationtrajecten die wel plaatsvonden, in overgrote meerderheid hebben geleid tot een allesomvattende oplossing.

Meervoudige expertise

Het MediationBureau kent vanuit zijn rol binnen Het ExpertiseBureau de mogelijkheid van integrale samenwerking met onder anderen medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, bedrijfseconomisch adviseurs en rekenexperts. Door de verbondenheid met alle kennisdisciplines is relevante informatie snel beschikbaar. Zelfs tijdens reeds gestarte mediations of andere vormen van geschiloplossing.


Neutraal

Neutraliteit is het onderscheidend vermogen van Het MediationBureau. Vrij van partijdige belangen uit het primaire proces, worden op basis van feiten en op een open en controleerbare manier diensten en services geleverd. Hierbij past de belofte van integriteit. Het belang van het slachtoffer bij een optimale schadeafwikkeling staat voorop.

De Mediators

Het MediationBureau is deskundig op het gebied van neutrale, onafhankelijke geschiloplossing, waaronder mediation.

Kenmerkend is de verbondenheid met alle relevante kennisdisciplines – medisch advies, arbeidsdeskundig advies en rekenexpertise – op het gebied van letselschade. Deze meervoudige expertise is een unieke meerwaarde van Het MediationBureau.

Gezien de brede scope van deskundigheid en ervaring kan Het MediationBureau behalve voor integrale personenschadezaken ook ingeschakeld worden op het gebied van arbeidsongeschiktheidsproblematiek, rekentechnische of medische problematiek.

Lees meer...