Medische advisering over de aard en omvang van het ongevalsletsel.

Arbeidsdeskundig advisering en begeleiding op het gebied van arbeid.

Neutrale, onafhankelijke geschiloplossing door middel van mediation.

Gespecialiseerd in het berekenen van alle rekentechnische aspecten bij personenschade.

De herstelcoach, helpt je om te kiezen voor je eigen oplossing.

FML*medisch advies*herstel*berekeningen*mediation*carrouselintake*coaching*re-integratie*het RekenProgramma*opleidingen*

logo-m-logo_1medischadviseurEen goed medisch advies kan een letselschadezaak enorm vooruit helpen. De medisch adviseur spreekt zich uit over de vraag hoe het letsel zich naar verwachting zal ontwikkelen in de toekomst. Dat is nog niet zo gemakkelijk en zeker geen exacte wetenschap, ook een medisch adviseur weet namelijk niet wat de toekomst zal gaan brengen. Het is daarom belangrijk dat de goede en kwade kansen zo goed mogelijk worden afgewogen en dat beiden worden benoemd en besproken in het medisch advies. Als het gaat om medische advisering, dan zijn er 2 mogelijkheden:
Lees meer…

VERTROUWEN

Hoewel onafhankelijkheid en neutraliteit gewaarborgd zijn door ondertekening van het Protocol en controleerbaar zijn door een transparant proces van advisering, is Het MedischBureau zich ervan bewust dat deze werkwijze nog geen gemeengoed is.

Als er met één medisch adviseur wordt gewerkt, wordt vanzelfsprekend de uiterste zorgvuldigheid betracht aangaande wederzijds vertrouwen en doorlopende afstemming en informatievoorziening.

ONAFHANKELIJK

Onze adviserende artsen laten zich leiden door hun professionele expertise en niet in eerste aanleg door de zakelijke belangen van een slachtoffer.

Neutraliteit is een essentiële kernwaarde van Het MedischBureau. Ons Protocol is ondertekend door alle medisch adviseurs.

NIEUWS

Bij het MedischBureau zijn drie nieuwe medewerkers aan de slag gegaan: Mirthe Bense-Osterop (voor 24 uur), Jarno Knol (40 uur) en Dean Kerens (32 uur). Laatstgenoemde was voorheen werkzaam als geriatrisch arts en gaat werken in opdracht van verzekeraars; Mirthe Bense en Jarno Krol, die hiervoor werkten als huisarts resp. basisarts zullen belangenbehartigers en betrokkenen gaan adviseren. Hierdoor is het MedischBureau, waarbij Candida Vuijk-Out vorig jaar oktober werd benoemd tot directeur, het grootste bureau binnen ‘de Bureaus’. Lees meer.

Candida Vuijk-Out is per 1 oktober jl. benoemd tot Medisch Directeur
Zij is naast algemeen directeur Francie Peters de eerste medewerker bij de Bureaus die is aangesteld als directeur van een van de bedrijfsonderdelen. Haar benoeming vloeit mede voort uit de sterke groei van het Medisch Bureau, dat sinds haar komst in 2015 ongeveer is verdubbeld tot elf medisch adviseurs, …lees meer