Geplaatst op:


Candida Vuijk-Out is per 1 oktober jl. benoemd tot Medisch directeur bij de Bureaus. Zij is naast algemeen directeur Francie Peters de eerste medewerker bij de Bureaus die is aangesteld als directeur van een van de bedrijfsonderdelen. Haar benoeming vloeit mede voort uit de sterke groei van het Medisch Bureau, dat sinds haar komst in 2015 ongeveer is verdubbeld tot elf medisch adviseurs, die zowel voor verzekeraars als belangenbehartigers het medisch letsel vaststellen, op basis waarvan deze partijen de schadevergoeding kunnen vaststellen.

Candida Vuijk werkt na haar studie geneeskunde aan het VUmc in Amsterdam bij de afdelingen reumatologie, revalidatiegeneeskunde en dermatologie. Sinds 2008 is zij werkzaam als medisch adviseur aan verzekeraarszijde. In 2015 stapte zij over naar het Medisch Bureau en werkt daarbij als medisch adviseur sindsdien uitsluitend voor belangenbehartigers. Zij is voorstander van het werken met 1 medisch adviseur. “Als medisch directeur zal ik me sterk maken voor een proactieve aanpak gecombineerd met zeer snelle doorlooptijden. Zo verwachten wij een positieve invloed uit te kunnen oefenen op het gehele letselschadeproces.”


Terug naar het overzicht