Wat is een medisch adviseur of letselschadearts?

Een medisch adviseur, ook wel letselschadearts genoemd, is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van de medische gegevens van een betrokkene met letselschade. Hij geeft aan de hand van het medisch dossier van het slachtoffer een advies bij een letselschadeclaim, zoals na een medische fout of na een verkeersongeval.

Bij de Bureaus vinden wij het belangrijk dat onze medische adviezen ook voor niet-medici begrijpelijk zijn. Indien mogelijk zal onze adviseur het medisch advies dus ook het illustreren met een medische illustratie van het letsel. Doordat de medisch adviseur het advies illustreert zal het medisch dossier ook voor niet-medici duidelijker worden.

Het werk is wettelijk gescheiden van die van de behandelend arts. De behandelend arts mag niet de functie van medisch adviseur overnemen, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Voor wie werkt en wat doet een letselschadearts?

Een medisch adviseur zal worden benoemd door een belangenbehartiger van de betrokkene of een aansprakelijke verzekeraar. De Bureaus levert de onderstaande verschillende vormen van medisch advies:

1) Medische aansprakelijkheid

Als er sprake is van medische aansprakelijkheid beoordeelt de medisch adviseur of er tijdens een medische behandeling een verwijtbare medische fout is gemaakt.

2) 1 Medisch Adviseur (1MA)

Er is één medisch adviseur benoemd namens betrokkene en de aansprakelijke verzekeraar om te adviseren over het letsel. Het doel van een 1 medisch adviseur is om een onpartijdig oordeel te geven over een letselschade dossier.

3) Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

In geval van wettelijke aansprakelijkheid zal er partijdeskundig advies aan de aansprakelijke verzekeraar verstrekken. De Bureaus heeft een eigen onderzoeksruimte en nodigt de betrokkene graag uit, om tot eigen medische oordeelsvorming te komen en een goed medisch advies te kunnen rapporteren.

4) Medisch advies in de rechtsbijstand

Ook letselschadeadvocaten en letselschadebureaus werken samen met een medisch adviseur. Een letselschadeadvocaat kan op basis van het medisch advies haar cliënt goed