Chronische pijn zit in het brein

Dit interessante artikel over chronische pijn werd geschreven door Peggy van der Lee en gepubliceerd in Psychologie Magazine nummer 12, 2016.

Lees hier het hele artikel.

Ook in Denemarken opmars Herstelcoaching!

Ook in Denemarken opmars herstelcoaching!

Gemeenten die ouderen leren zichzelf te helpen: in Denemarken kan het wel!
Klik hier voor het artikel

Reablement nieuw toverwoord ouderenzorg
Klik hier voor het artikel

Nivre opent register herstelgerichte dienstverlening

 

NIVRE borgt deskundigheid en opent register herstelgerelateerde dienstverlening letselschade

Het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) opent op voordracht van het branchebestuur Personenschade een register voor herstelgerelateerde dienstverlening letselschade. Het register is bedoeld voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening en heeft als doel het borgen van de deskundigheid.

De eerste groep van professionals die in dit register zal worden ingeschreven zijn de herstelcoaches, die sinds 2015 een eigen opleiding kennen. Ingeschreven professionals zullen de titel krijgen van NIVRE Register-Deskundige (rd).

Duidelijk beeld kwaliteit hersteldeskundige

Volgens de voorzitter van het NIVRE, George Oostrom, is de opening van dit register een logische stap: “het is van belang dat betrokken partijen in de letselschade een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteit van de ingeschakelde hersteldeskundige. Nu is dat beeld er niet of nauwelijks. Iedereen kan zich immers deskundige noemen, zonder dat dit getoetst is. Door inschakeling van een NIVRE Register-Deskundige is geborgd dat de deskundige voldoet aan de kwaliteitseisen die de branche personenschade daaraan gesteld heeft”. Lees meer….

Het RekenBureau actualiseert à la minute zijn RekenProgramma

Het RekenBureau actualiseert à la minute zijn RekenProgramma® met actuele bedragen sociale verzekeringen

Op dezelfde dag (16 juni jl.) dat de overheid de nieuwe bedragen voor de sociale verzekeringen heeft gepubliceerd die gelden per 1 juli a.s. heeft het RekenBureau, het onderdeel van ‘de Bureaus’ dat als neutrale organisatie gespecialiseerd is in alle rekentechnische aspecten van de personenschade, meteen de inhoud van het RekenProgramma aangepast. Het betreft onder meer de nieuwe cijfers die gelden voor de AOW, de Anw, het maximumdagloon en de minimumlonen voor de berekening van de WW-, de WIA- en WAO-uitkeringen. “Hierdoor kunnen de gebruikers meteen de meest actuele berekeningen maken”, licht ing. Erik-Jan Bakker toe, rekenkundig expert bij het RekenBureau. “Zo’n snelle actualisatie van de cijfers is alleen mogelijk doordat begin vorig jaar van het RekenProgramma een webapplicatie is gemaakt.” Lees meer….

Hoogleraar Arno Akkermans en Francie Peters laat nieuw licht schijnen op herstelcoaching

Interview in TLP
Hoogleraar Arno Akkermans en Francie Peters laat nieuw licht schijnen op herstelcoaching!

Sinds het najaar van 2015 start elk halfjaar een nieuwe editie van de opleiding tot herstelcoach, de professional die letselschadeslachtoffers in sociaal-emotioneel opzicht begeleidt.
Dankzij hun gedegen opleiding boeken de herstelcoaches opmerkelijke resultaten in hun werk, hetgeen steeds meer verzekeraars ertoe beweegt herstelcoaches breed in te zetten. We bespraken enkele achtergronden van herstelcoaching met mr. Francie Peters, directeur van de Bureaus in Houten, en prof. dr. mr. Arno Akkermans, hoogleraar Privaatrecht aan de VU in Amsterdam en gedreven pleitbezorger voor herstelgerichte dienstverlening in de personenschadebranche.

Lees hier het hele artikel.

Workshop ‘Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen’ op 1 juni 2017


Erik-Jan Bakker docent voor workshop ‘Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen’ op 1 juni 2017

De recente discussie over de vermogensrendementsheffing bij letselschadevergoedingen heeft laten zien dat bij de behandeling van letselschadezaken, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid ten aanzien van het berekenen van de personenschade een rol speelt. Om als jurist een schadeberekening goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om over rekenkundige basiskennis te beschikken.

Download de brochure: https://lnkd.in/ga6FuJP

Nieuw! Carrouselintake ZZP


Nieuw! CARROUSELINTAKE ZZP

Dit jaar introduceert de Bureaus de carrouselintake speciaal gericht op letselschade van ZZP-ers. Ook hier gaat het om 3 gesprekken:

• met de rekenkundige
• met een arbeidsdeskundige
• met de medisch adviseur

Het doel van de Carrouselintake is om heel snel (binnen 3 maanden) duidelijk te krijgen wat er aan de hand is zonder dat er kostbare tijd verloren gaat aan het opvragen van (medische) informatie. Het multidisciplinaire rapport geeft (beter) inzicht in de problematiek en biedt handvatten voor een oplossing. De Carrouselintake ZZP wordt verricht voor een fixed price van € 750,- ex btw en vindt plaats één keer in de 3 weken op dinsdag.

Klik hier voor de actuele data. U kunt betrokkenen voor de Carrouselintake aanmelden via carrousel@debureaus.nl.

de RekenHulp 2017

de RekenHulp 2017
Begin februari hebben veel opdrachtgevers deRekenHulp 2017 van ons ontvangen. In de RekenHulp worden veelgebruikte cijfers met betrekking tot personenschade overzichtelijk gerubriceerd. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2017. Tevens is jurisprudentie opgenomen die wij voor de bepaling van personenschade van belang vinden. Wij hopen met de RekenHulp weer een bijdrage te leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers. Indien u extra exemplaren wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@debureaus.nl met vermelding van het gewenste aantal. U kunt ook een digitale versie van de RekenHulp downloaden van onze website.

Actuele cijfers

Modaal inkomen 2017
Het bruto modaal inkomen is het inkomen dat dicht onder de premie-inkomensgrens voor de zorgverzekeringswet ligt. Deze grens wordt jaarlijks door het Nederlands Centraal Planbureau (CPB) geïndexeerd op basis van de gemiddelde loonstijging in de bedrijvensector. Het begrip wordt als referentiepunt gebruikt om inkomenseffecten van maatregelen door de overheid te bepalen. Het bruto modaal inkomen is in 2017 op € 37.000,- (inclusief vakantietoeslag) gesteld.

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040
Eind oktober werd bekend dat de AOW-leeftijd in 2022 naar 67 jaar en drie maanden gaat. Daarna zal deze leeftijd stapsgewijs met drie maanden worden verhoogd, op basis van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen. Deze zal volgens de huidige prognose van CBS de komende decennia blijven stijgen. Als de wetgeving niet verandert zal, uitgaande van de huidige prognose, de AOW-leeftijd in 2040 op 69 jaar en zes maanden liggen. Lees hier het volledige persbericht.

Inflatie stijgt flink naar 1,7 procent
De inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) steeg in januari flink naar 1,7 procent, meldt het CBS. Dit is het hoogste niveau sinds eind 2013. In december waren goederen en diensten voor de consument 1,0 procent duurder dan een jaar eerder. Lees hier het volledige persbericht.

Actuele rentestanden
Momenteel bedraagt de rente op spaarrekeningen als volgt:
•  vrij opneembare spaarrekening maximaal 0,60%
•  spaardeposito (5 jaar) maximaal 1,30%
•  spaardeposito (10 jaar) maximaal 1,45%

Mr. Theo Kremer en mr. Marco Zwagerman toegetreden tot Raad van Advies

Mr. Theo Kremer en mr. Marco Zwagerman toegetreden tot Raad van Advies

Mr. Theo Kremer (rechts), die eerder dit jaar vanwege pensionering zijn functie van directeur bij de Stichting PIV heeft neergelegd, is toegetreden tot de Raad van Advies van De Bureaus. Hij heeft daarbij gezelschap gekregen van mr. Marco Zwagerman van Beer Advocaten, die eveneens een zetel in de Raad van Advies heeft geaccepteerd. Zij komen in de plaats van de onlangs vertrokken mr. John Beer (Beer Advocaten) en  mr. Willem Hengeveld (Hengeveld Consultancy). De Raad van Advies wordt gecompleteerd door prof. mr. Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht  Erasmus Universiteit Rotterdam, die al zitting had in het adviesorgaan.