4e Internationale claims congres Berlijn

francie-petersA different approach to whiplash claims

Op 23 januari 2015 sprak Francie Peters, directeur van het ExpertiseBureau over herstelcoaching op het 4e internationale claims congres in Berlijn. Haar presentatie heeft ze omgezet in een Engelstalig artikel over dit onderwerp.

Klik hier voor de link naar dit artikel.


 

Jaarlijks A&V symposium

Jaarlijks A&V symposium

erasmus-f-peters-herstelcoachingFrancie Peters sprak over herstelcoaching tijdens het jaarlijkse A&V-symposium van de Erasmus Universiteit dat dit jaar in het teken stond van schade.
Zij gaf daarbij aan dat door middel van herstelcoaching een andere invulling kan worden gegeven aan het begrip schade.
Velen denken bij schade aan geld, bij herstelcoaching draait het vooral om zelfredzaamheid en een waardevol leven.
Deze voor velen verrassende insteek leverde veel discussie op tijdens en na afloop van het congres.


 

Presentaties NIS

Presentaties NIS

Op 8 januari jl. was het ExpertiseBureau gastheer van de geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst van het NIS. Meer dan 100 gasten werden verwelkomd in het speciaal voor deze gelegenheid afgehuurde ‘Makeblijde’ te Houten. Rekenkundig expert Erik-Jan Bakker gaf een toelichting op het nieuwe model voor overlijdensschade en Francie Peters lichtte het nieuwe product de carrouselintake toe.

Beide presentaties zijn hier te downloaden:
– overlijdensschade
carrouselintake


 

De RekenHulp 2015

rh2015De RekenHulp 2015

Veel opdrachtgevers zullen binnenkort van ons De RekenHulp 2015 ontvangen. In De RekenHulp worden veelgebruikte cijfers met betrekking tot personenschade overzichtelijk gerubriceerd. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 1 januari 2015. Ook wordt het nieuwe rekenmodel voor overlijdensschade toegelicht. Tevens is jurisprudentie opgenomen die wij voor de bepaling van personenschade van belang vinden. Wij hopen met De RekenHulp een bijdrage te leveren aan een nog betere afwikkeling van personenschadedossiers.
Indien u extra exemplaren wilt ontvangen, kunt u ons een aanvraag sturen met vermelding van het gewenste aantal.